Grote wolkenwedstrijd!

Grote wolkenwedstrijd!

06/09/2011 Grote wolkenwedstrijd!

Op wolkenjacht!

Wil je samen met je klasgenootjes kans maken op een overdonderende prijs?
Doe dan mee met de Grote Wolkenwedstrijd!

Maak een leuke foto van een wolk. Een giraf, een bulldozer of een zandkasteel? Welke vorm herken jij erin?
Vertel op een leuke manier wat jij in de wolk ziet. En verzin ook zelf een leuke naam voor de wolk.
Zoals mammatuswolk of walvisbek, speciale wolken waarover je kunt lezen in Jommeke doet het weer!

Stuur je foto samen met je tekstje én het antwoord op de schiftingsvraag vóór 28 oktober naar Jommeke doet het weer! – Ballon Media, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.

Vermeld ook zeker je naam, leeftijd, school, de naam van je juf of meester en haar of zijn e-mailadres en telefoonnummer.

Schiftingsvraag: Hoeveel inzendingen zullen we ontvangen hebben bij het afsluiten van de wedstrijd?Wat kan je winnen?

De vijftig beste inzendingen winnen één exemplaartje voor in de klas van Jommeke doet het weer!

Stuur jij de állerleukste inzending? Dan winnen jij en al je klasgenootjes de vijfdubbele hoofdprijs:

1. Een rondleiding in het KMI van een halve dag
2. Een exemplaar van het weerboek overhandigd door Jommeke!
3. Een pen van het KMI
4. Een leuk Jommeke-gadget
5. Een heus artikel in de Jommekeskrant


Veel succes!


Wedstrijdreglement:

1. Organisatie

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Ballon Media NV, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen. Elke wedstrijd kan worden gewijzigd, ingekort of stopgezet. Elke wijziging van de wedstrijdvoorwaarden zal gepubliceerd worden op www.ballonmedia.com. Deelname aan een wedstrijd is gratis. Deelnemen houdt in dat men het reglement van de wedstrijd en de beslissingen van de organisatoren aanvaardt. Het staat Ballon Media N.V. vrij al dan niet beroep te doen op een gerechtsdeurwaarder om het wedstrijdverloop te volgen of een beslissing te nemen. Er wordt geen enkele communicatie (brief, mail, telefoon) gevoerd over het verloop van de wedstrijd of over dit reglement. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, Nederlandse taalrol, bevoegd.


2. Deelnemers en fraude

Per wedstrijd kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, heeft automatisch en zonder voorafgaande berichtgeving de uitsluiting van de deelnemer aan de wedstrijd tot gevolg. Ballon Media N.V. behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd. Niettemin is Ballon Media N.V. niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren.


3. Wedstrijdperiode en tijdbepaling

De periode waarin een wedstrijd loopt is aangegeven op www.ballonmedia.com. Ballon Media N.V. behoudt het recht voor een wedstrijdperiode te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Deelnemingsformulieren die niet binnen de aangegeven periode toekomen worden niet meer in aanmerking genomen.

4. Winnaars en prijzen

De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Deelname aan de wedstrijd impliceert dat men de beperkingen van het internet of post en elke vorm van technisch falen aanvaardt.

5. Privacy en e-handel

De gegevens van de deelnemers kunnen worden opgenomen in het bestand van Ballon Media NV, Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.. Zo kunnen zij de deelnemers ook in de toekomst op de hoogte houden van hun activiteiten. Deelnemers kunnen hun gegevens steeds raadplegen of laten verbeteren. Bij elke elektronische post die zij van Ballon Media N.V. ontvangen, krijgen zij de mogelijkheid om zich uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie (wet op de privacy van 8/12/1992, wet op de e-handel van 11/03/2003)
 


Ballon Media België

Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen - België
T. +32 (0)3 294 15 00
F. +32 (0)3 294 15 01
E. info@ballonmedia.com

BTW BE 0425 148 327
© 2011 Development by BrainSolutions | Powered by KenticoCMS